20130621-Social-business-future-1

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Се стремиме да го поттикнеме брзиот економски развој на земјата преку поддршка на постојните бизниси и поттикнување на растот на нови бизниси.

Со нашите советодавни услуги и програми за претприемништво и стручна обука имаме за цел да:

–          Придонесеме кон развојот на македонскиот МСП сектор

–          Го поддржиме развојот на претприемачкото општество

–          Промовираме можности за доживотно учење, едукација и тренинг како основа за вработување и економски прогрес.

Иницираме проекти и обезбедуваме советодавни услуги за унапредување на перформансите и конкурентноста на македонскиот МСП сектор кој претставува носител на националната економија и обезбедува најголем број на вработувања. Развојот на овој сектор во голема мерка зависи од поединците кои имаат бизнис идеи и се спремни да преземат ризик. Го поддржуваме развојот на претприемачкото општество преку креирање на претприемачка култура помеѓу различни општествени групи. Со комбинирање на бизнис обуките и практичните курсеви го промовираме неформалното учење како еден од двигателите на економскиот развој.

ИНФОРМАЦИИ & СОВЕТИ

Фондацијата за Менаџмент и индустриско истражување обезбедува услуги и поддршка на компаниите за зголемување на нивната продуктивност и конкурентност. За постојните и идните извозници, нудиме информации и совети за раст преку зголемена интернационализација.

 • Менаџмент – Стратегија & советодавни услуги

Обезбедуваме советодавни услуги, специјалистичка експертиза и вмрежување со цел компаниите да ги развијат и имплементираат нивните развојни планови. Ова го овозможуваме преку обезбедување на пристап до интерни и екстерни советници и експерти од приватниот сектор во Македонија и странство.

 • Продуктивност – Градење на конкурентност

Работиме со компаниите при идентификација и мерење на показателите на конкурентност, воведуваме најдобри практики и обезбедуваме пристап до низа алатки за градење на конкурентност, вклучувајќи алатки за lean &  операциски менаџмент.

 • Поддршка на извозот – Информации & совети

Посветени сме на поддршката на развојот на силен извозно ориентиран деловен сектор преку обезбедување на флексибилни решенија согласно потребите на компаниите. Нашите услуги за поддршка на интернационализацијата вклучуваат: проверка на ризиците за извозниците, истражување на пазари, интернационални бизнис партнерства, и бизнис настани и мисии.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Нашата програма за претприемништво има за цел да го поддржи креирањето и растот на нови компании, да го поттикне женското претприемништво и претприемништвото за млади, и да ја зголеми претприемачката активност во земјата. Програмата обезбедува директна поддршка за забрзување на растот на нови бизниси и развој на вештини и контакти кои им се неопходни на претприемачите за да успешно го започнат и унапредат својот бизнис.

 • Програма за започнување на бизнис

Нашиот тим обезбедува практична поддршка и советодавни услуги на претприемачите кои поседуваат идеа за иновативен производ, услуга или технологија, со потенцијал за интернационализација и креирање на нови работни места.

 • Програма за бизнис инкубација

Им помагаме на младите претприемачи со иновативни идеи од областа на информатичко комуникациските технологии да започнат сопствен бизнис во рамките на нашиот бизнис инкубатор.

 • Менторска програма

Менторските услуги се наменети за младите претприемачи заинтересирани да го унапредат своето знаење и вештини. Преку 30 ментори, искусни деловни луѓе и експерти од Македонија и странство, може да им помогнат на претприемачите во различни области од бизнисот.

 • Жени претприемачи – специјализирана старт-ап поддршка

За да се поттикне женското претприемништво и развојот на бизнисите управувани од страна на жени претприемачи, неопходен е специјализиран пристап фокусиран на поддршка, личен развој и можности за деловно поврзување.

ПРОГРАМА ЗА СТРУЧНА ОБУКА

Фондацијата за Менаџмент и индустриско истражување нуди тренинг курсеви за бизнис и менаџерски развој наменети за компании и претприемачи заинтересирани за алатки и техники кои ќе им овозможат поефективно работење и постигнување на деловни резултати на домашен и меѓународен пазар.

За таа цел, ги обезбедуваме следните тренинг програми:

–          Менаџмент тренинг програма за зголемена продуктивност и иновативност

–          Обуки за продажба за унапредување на вештини за меѓународна продажба

–          Тренинг курс „Започнување на бизнис„ за потенцијални претприемачи

–          Тренинг курсеви во специјализирани области како што се: животна средина, интелигентна енергија и енергетска ефикасност, ИКТ вештини, интелектуална сопственост и проектен менаџмент.

Најнови вести

 • Можност да се поврзете со успешни бизниси предводени од жени низ цела ЕвропаJuly 3, 2019 - 10:03 am

    Секторската групата за женско претприемништво како дел од мрежата Enterprise Europe Network ги поддржува и ги оспособува жените во бизнисот, ja гради и ja зајакнува нивната мрежа низ сектори, преку границите во Европа и во светот. Голем број на активности и акции се започнати со цел да се охрабрат жените претприемачи да започнат свој […]

 • ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА “ВАЖНОСТА НА ПОГЛАВЈЕ 20 ЗА ПРОЦЕСОТ НА ПРИКЛУЧУВАЊЕ КОН ЕУ”April 25, 2019 - 1:37 pm

      На 08-ми мај со почеток во 11:30 часот во хотел „Солун“ во Скопје ќе се одржи финална конференција на проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на поглавје 20“, финансиран од Европската унија. Целта на финалната конференција е да ги сумира резултатите и придобивките од проектот, како и да придонесе за […]

 • Отворени информативни денови за конкурс „Иновативно претпријатие на годината“March 21, 2019 - 9:46 am

  Фондацијата Претприемачки Сервис за Млади организира информативни настани за избор на „Иновативно претпријатие на година“, дел од проектот „Јакнење на капацитетите на малите и средни претпријатија преку подобрена поддршка за иновации“. Информативните настани ќе се одржат на следниве датуми: – 5ти април – Штип – 10ти април – Скопје – 12ти април – Охрид Националниот […]

 • Национален конкурс „Иновативно претпријатие на годината“March 21, 2019 - 9:41 am

  Фондацијата Претприемачки Сервис за Млади во рамки на проектот „Јакнење на капацитетите на малите и средни претпријатија преку подобрена поддршка за иновации“, финансиран од ЕУ, објавува конкурс до сите компании регистрирани во државата за избор на „Иновативно претпријатие на годината“. Националниот конкурс „Иновативно претпријатие на годината“ е признание кое се доделува на иновативни македонски претпријатија […]

 • Лансирана мобилна апликација за бизнис можности „ИноБиз“February 8, 2019 - 2:06 pm

  Креирана е бесплатната мобилна апликација „ИноБиз“ која има за цел да им помогне на македонските компании да пронајдат странски партнери за бизнис соработка, трансфер на технологии и учество во проекти за истражување и развој. Ова апликација е изработена како дел од проектот „Јакнење на капацитетите на малите и средни претпријатија преку подобрена поддршка за иновации“ […]