women_in_business_1

ИСТРАЖУВАЊЕ И ИНОВАЦИИ

Обезбедуваме услуги за поддршка на иновации и решенија за унапредено технолошко општество. Придонесуваме кон одржливиот развој преку истражување и трансфер на технологии.

Одржливиот економски раст во голема мера зависи од степенот на инвестиции во технологии, истражување и иновации. За таа цел имаме развиено концепти за истражување & развој наменети за:

–          Поттикнување и промовирање на трансферот на технологии и иновации

–          Поддршка на истражувањето и технолошкиот развој

–          Подобрување на иновацискиот систем на национално и регионално ниво

Работиме со компаниите од генерирањето на една иновативна идеа до нејзина трансформација во технолошки заснован бизнис. Нашите услуги за трансфер на технологии и поддршка на иновациите креираат додадена вредност за компаниите и ја зголемуваат нивната конкурентност. Поддржуваме локални иновациски проекти и развој на нови технологии за подобро технолошко општество. Нашите истражувачки активности генерираат решенија за потребите на МСПа и останатите целни групи.

ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ & ПОДДРШКА НА ИНОВАЦИИ

Фондацијата за Менаџмент и индустриско истражување обезбедува информации и совети кои им овозможуваат на компаниите да лиценцираат или набават иновативна технологија, да ги идентификуваат нивните технолошки потреби или предности, да ги унапредат иновативноста и вештините за менаџмент на ИС.

 • Бизнис можности засновани на иновации

Им помагаме на компаниите да ги идентификуваат нивните иновативни можности и технолошко ниво преку изведување на технолошки и иновациски аудити и проверки на спремност за иновации. Нашиот тим е специјализиран за креирање на врска помеѓу стратегијата и технологиите, поддржано со големо познавање од различни технолошки области и пазарните можности за секторите во кои делуваме.

 • Enterprise Europe Network услуги

Enterprise Europe Network претставува извор на информации за меѓународно достапни нови технологии. Обединува над 600 организации од преку 50 земји од Европа и пошироко. Фондацијата за Менаџмент и индустриско истражување е одговорна за услугите за трансфер на технологии во рамките на Enterprise Europe Network во Македонија. Ако една компанија има потреба:

–          од идентификување на технологии достапни за лиценцирање, или

–          е заинтересирана за лиценцирање на сопствена иновативна технологија, или

–          има прашања поврзани со најдобри пракси за искористување на интелектуална сопственост (ИС)

тогаш нашиот тим за трансфер на технологии може да помогне.  Нашиот тим поседува експертиза и значително искуство во воспоставување на технолошки партнерства, лиценцирање и трансфер на технологии.

 • Услуги за заштита на правата од ИС

Веруваме дека знаењето за тоа како да се управува интелектуалната сопственост и правата поврзани со истата е основен предуслов за иновативност и конкурентност. Ги советуваме компаниите како да ги заштитат интересите при лиценцирање на технологии и како да управуваат со ИС. Ние сме дел од тимот на амбасадори на IPR Helpdesk на Европската Унија.

ПРИМЕНТО ИСТРАЖУВАЊЕ & ТЕХНИЧКА ПОДДРШКА

Од 2002та година работиме на унапредување на профитабилноста на бизнисите. Соработуваме со компаниите и локалните заедници за да им помогнеме да просперираат и растат. Со нашите методи засновани на истражување, им помагаме на компаниите и локалните стејкхолдери да ги достигнат своите развојни цели.  Приходите од нашите договорни истражувања се реинвестираат во нови истражувања, развој на нови алатки и компетенции на тимот.

 • Индустриско истражување

Обезбедуваме применето истражување, едукација и техничка поддршка на македонската индустрија во следните области: унапредување на финансиска перформанса; унапредени инженерски способности; производствена извонредност; и унапредена тимска перформанса.

 • Истражувачки студии

Специјализирани сме во изведување на студии за изводливост, проценка на потреби и евалуација. Им помагаме на различни стејкхолдери при креирањето на нивниот планови за трансформација преку компаративни анализи, социјални студии и специфични секторски студии.

Најнови вести

 • Можност да се поврзете со успешни бизниси предводени од жени низ цела ЕвропаJuly 3, 2019 - 10:03 am

    Секторската групата за женско претприемништво како дел од мрежата Enterprise Europe Network ги поддржува и ги оспособува жените во бизнисот, ja гради и ja зајакнува нивната мрежа низ сектори, преку границите во Европа и во светот. Голем број на активности и акции се започнати со цел да се охрабрат жените претприемачи да започнат свој […]

 • ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА “ВАЖНОСТА НА ПОГЛАВЈЕ 20 ЗА ПРОЦЕСОТ НА ПРИКЛУЧУВАЊЕ КОН ЕУ”April 25, 2019 - 1:37 pm

      На 08-ми мај со почеток во 11:30 часот во хотел „Солун“ во Скопје ќе се одржи финална конференција на проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на поглавје 20“, финансиран од Европската унија. Целта на финалната конференција е да ги сумира резултатите и придобивките од проектот, како и да придонесе за […]

 • Отворени информативни денови за конкурс „Иновативно претпријатие на годината“March 21, 2019 - 9:46 am

  Фондацијата Претприемачки Сервис за Млади организира информативни настани за избор на „Иновативно претпријатие на година“, дел од проектот „Јакнење на капацитетите на малите и средни претпријатија преку подобрена поддршка за иновации“. Информативните настани ќе се одржат на следниве датуми: – 5ти април – Штип – 10ти април – Скопје – 12ти април – Охрид Националниот […]

 • Национален конкурс „Иновативно претпријатие на годината“March 21, 2019 - 9:41 am

  Фондацијата Претприемачки Сервис за Млади во рамки на проектот „Јакнење на капацитетите на малите и средни претпријатија преку подобрена поддршка за иновации“, финансиран од ЕУ, објавува конкурс до сите компании регистрирани во државата за избор на „Иновативно претпријатие на годината“. Националниот конкурс „Иновативно претпријатие на годината“ е признание кое се доделува на иновативни македонски претпријатија […]

 • Лансирана мобилна апликација за бизнис можности „ИноБиз“February 8, 2019 - 2:06 pm

  Креирана е бесплатната мобилна апликација „ИноБиз“ која има за цел да им помогне на македонските компании да пронајдат странски партнери за бизнис соработка, трансфер на технологии и учество во проекти за истражување и развој. Ова апликација е изработена како дел од проектот „Јакнење на капацитетите на малите и средни претпријатија преку подобрена поддршка за иновации“ […]