Отворени информативни денови за конкурс „Иновативно претпријатие на годината“

Фондацијата Претприемачки Сервис за Млади организира информативни настани за избор на „Иновативно претпријатие на година“, дел од проектот „Јакнење на капацитетите на малите и средни претпријатија преку подобрена поддршка за иновации“.

Информативните настани ќе се одржат на следниве датуми:
– 5ти април – Штип
– 10ти април – Скопје
– 12ти април – Охрид

Националниот конкурс „Иновативно претпријатие на годината“ е признание кое се доделува на иновативни македонски претпријатија кои успешно лансирале иновација во своето работење. Конкурсот има за цел да промовира успешни бизнис модели и достигнувања базирани на иновации и нови технологии од македонски компании во сите индустриски сектори. Овој конкурс ги препознава и наградува иновативните компании кои имаат развиено нови или значително подобрени производи, услуги и/или процеси во изминатите три години (2016, 2017 и 2018 година).

На информативните настани компаниите ќе можат да дознаат повеќе информации за начинот на аплицирање, правилата и условите на конкурсот.

Агенда
12:00 – 12:30 Регистрација на учесници
12:30 – 12:50 Презентација на проектот „Јакнење на капацитетите на малите и средни претпријатија преку подобрена поддршка за иновации“
12:50 – 13:10 Презентација на правилата за аплицирање на конкурсот „Иновативно претпријатие на годината“
13:10 – 13:30 Прашања од публика
13:30 – 14:00 Коктел

Сите заинтересирани компании треба да се регистрираат на следниов линк

Национален конкурс „Иновативно претпријатие на годината“

Фондацијата Претприемачки Сервис за Млади во рамки на проектот „Јакнење на капацитетите на малите и средни претпријатија преку подобрена поддршка за иновации“, финансиран од ЕУ, објавува конкурс до сите компании регистрирани во државата за избор на „Иновативно претпријатие на годината“.

Националниот конкурс „Иновативно претпријатие на годината“ е признание кое се доделува на иновативни македонски претпријатија кои успешно лансирале иновација во своето работење. Конкурсот има за цел да промовира успешни бизнис модели и достигнувања базирани на иновации и нови технологии од македонски компании во сите индустриски сектори. Овој конкурс ги препознава и наградува иновативните компании кои имаат развиено нови или значително подобрени производи, услуги и/или процеси во изминатите три години (2016, 2017 и 2018 година). Заинтересираните компании ќе можат да аплицираат на една од трите категории: старт-ап, мала и средна компанија. Конкурсот е отворен за сите индустриски сектори.

Преку награден фонд од вкупно 600.000 денари, обезбеден со поддршка на Град Скопје, наградени ќе бидат 3 компании со 200.000 денари, средства кои компанијата ќе ги искористи за унапредување на конкурентноста на иновацијата и интернационализација на бизнисот. Најдобрата компанија од секоја категорија ќе добие признание за успешност и ќе биде промовирана на првата манифестација „Иновативно претпријатие на годината“ која ќе се одржи на 29 мај во Скопје. Добиените средства компанијата ќе може да ги искористи за следниве цели:

• Заштита на интелектуалната сопственост на иновацијата
• Посета на меѓународни саеми, конференции, б2б настани
• Купување опрема

Компаниите треба да аплицираат преку пополнување на форма за апликација во зависност од типот на нивната иновација и пополнетата апликација да ја достават на info@yes.org.mk најдоцна до 25 април. Повеќе информации можат да бидат побарани на contact@yes.org.mk или на 02 3108-891.

Форма за апликација  – Иновација (производ/услуга)
Форма за апликација – Иновација (процес)

 

Заинтересираните компании ќе можат да аплицираат на една од трите категории:

1. Најиновативна старт-ап компанија

• Не постара од 5 години од датумот на објавување на повикот, т.е. регистрирани по 20.03.2014 година
• < 10 вработени
• ≤ 50.000 ЕУР бруто годишен приход, изразен во МКД

2. Најиовативна мала компанија

• ≤ 50 вработени, (и)
• ≤ ЕУР 2 милиони годишен приход изразен во МКД и ≤ ЕУР 2 милиони годишен обрт (вкупни средства во актива) изразен во МКД (или)
• Просечната вредност (на почетокот и на крајот на пресметковната година) на вкупните средства (во активата) да е помала од ЕУР 2 милиони изразен во МКД

3. Најиновативна средна компанија

• ≤ 250 вработени, (и)
• ≤ 10 милиони ЕУР годишен приход, изразен во МКД, (или)
• < ЕУР 11 милиони годишен обрт (вкупни средства во актива), изразен во МКД
* Класификацијата е направена согласно Законот за трговски друштва.

Индкативна временска рамка
• 29 април – 3 мај Фаза 1 (Административна проверка)
• 06 мај – 17 мај Фаза 2 (Пред-селекција): Теренска посета на апликанти
• 20 мај – 27 мај Фаза 3 (Селекција): Квалитативна евалуација од комисија за избор
• 29 мај Прогласување на победници на манифестација „Иновативно претпријатие на годината “

Правила и услови на конкурсот

• Конкурсот е отворен само за македонски компании, т.е. компании регистрирани во државата.
• Иновацијата со која компанијата аплицира не треба да биде постара од 3 години, т.е. да биде лансирана на пазарот во периодот од 2016 до 2018 година.
• Една компанија може да поднесе само една апликација. Доколку компанијата сака да аплицира со повеќе иновации во тој случај во апликацијата треба да се наведат сите иновации.
• Сите заинтересирани компании треба да аплицираат најдоцна до 25ти април 2019.
• Компаниите по завршување на рокот за аплицирање ќе бидат контактирани за интервју каде ќе треба да ја претстават својата иновација.
• Прогласувањето на победниците ќе се одржи на манифестацијата „Иновативно претпријатие на годината“ на 29 мај во Скопје.
• Со самото аплицирање на конкурсот се согласувате да бидете дел од промотивна кампања на конкурсот и Вашите контакти да бидат споделени со јавноста.
• Комисијата за оценување на апликантите ќе биде составена од претставници на релевантни чинители во областа на иновациите.

 

Напомена: Финансиските податоци на фирмата ќе бидат третирани со највисока доверливост и ќе бидат споделени само со членовите на комисијата за евалуација.

Лансирана мобилна апликација за бизнис можности „ИноБиз“

Креирана е бесплатната мобилна апликација „ИноБиз“ која има за цел да им помогне на македонските компании да пронајдат странски партнери за бизнис соработка, трансфер на технологии и учество во проекти за истражување и развој. Ова апликација е изработена како дел од проектот „Јакнење на капацитетите на малите и средни претпријатија преку подобрена поддршка за иновации“ кој се имплементира од страна на Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување (МИР).

Компаниите преку мобилната апликација ќе бидат во тек со сите случувања во областа на иновациите и технолошкиот развој, ќе добиваат известувања за отворени повици за финансирање, барања од странски компании за соработка како и можности за учество на конференции и настани за вмрежување. Покрај тоа, апликацијата содржи и ресурсен центар кој ќе им понуди на компаниите корисни содржини за подигнување на нивните капацитети за иновации како и можност за проценка на степенот на технолошка подготвеност преку прашалникот за технолошки аудит.

Проектот „Јакнење на капацитетите на малите и средни претпријатија преку подобрена поддршка за иновации“ е финансиран од Европската Унија и имплементиран од страна на Фондација за Претприемачки сервис за млади (ПСМ) во партнерство со МИР Фондација и АРК Фонд од Бугарија и има за цел да придонесе кон креирање на силна иновациска клима во државата преку промовирање на концептот на иновативни бизниси.

Мобилната апликација е достапна за Android и iPhone мобилни телефони и може да се симне од следниве линкови:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innomsp.eumk (Android)

https://itunes.apple.com/us/app/inno-msp-mk/id1439369459?mt=8 (iPhone)

Развој на родово сензитивни политики вклучувајќи родово сензитивно буџетирање

Курсот „Развој на родово сензитивни политики вклучувајќи и родово сензитивно буџетирање“ е креиран во состав на проектот „Јакнење на придонесот и ефикасноста на граѓанските организации од женското претприемништво кон ЕУ интегративните реформи во областа на економската политика“ финансиран од Европската Унија. Проектот е имплементиран од страна на Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување – координатор на проектот во партнерство со Здружението на бизнис жени  и ГТФ Иницијативата за одржлив раст од Хрватска.
Овој онлајн курс е наменет пред се за претставниците на граѓанските организации кои сакаат да се запознаат со процесот на родова интеграција во јавните политики воопшто и поконкретно во јавните буџети. Се состои од три дела: основни родови концепти и поими, родова интеграција во политиките и програмите на локално ниво и родово одговорно буџетирање.
За да го следите курсот потребно е претходно да се регистрирате на следната платформа www.pretpriemacedu.mk

Видео: “Жените претприемачи прашуваат”

Во прилог е линкот за видеото: https://goo.gl/UkP2EA

Преку имплементација на проектот Јакнење на придонесот и ефикасноста на граѓанските организации од женското претприемништво кон ЕУ интегративните реформи во областа на економската политика“, Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување – координатор во партнерство со Здружението на бизнис жени  и ГТФ Иницијативата за одржлив раст од Хрватска беа реализирани голем број на активности и постигнати бројни резултати во полето на женското претприемништво. Главна цел на проектот е да го зајакне придонесот кон економската политика и ефикасноста на граѓанските организации кои делуваат на полето на женското претприемништво, како и да помогне при позиционирањето на жените претприемачи и нивните организации како едни од клучните социјални партнери во реформските и ЕУ интегративните процеси.


За да се постигне целта проектот промовира серија на активности за застапување на интересите на жените претприемачи, вклучувајќи и формирање на прв Национален совет за женско претприемништво – НСЖП заради координација на граѓанските организации и вмрежување на жените претприемачи на национално и меѓународно ниво. Една од активностите на проектот што е во линија и со акцискиот план на НСЖП е креирање на видео насловено како “Жените претприемачи прашуваат” каде жени претприемачи поставуваат прашања важни за нивните бизниси и генерално за унапредување на состојбите во женското претприемништво, а одговорите ги даваат претставници од релевантните министерства и други национални институции кои делуваат во наведените области.

Видеото е наменето за запознавање и едукација на пошироката публика, вклучувајќи ги и граѓанскиот сектор и институциите кои делуваат во областа на женското претприемништво, со цел проширување на нивното знаење и кревање на свеста за значењето на женското претприемништво. Воедно на сите учесници  им се нуди можност за промоција на нивните активности/организации/институции.

Прашањата ги поставуваат:

 • Пенка Мукаетова – Консалтинг интер груп, ДООЕЛ Кавадарц
 • Сузана  Наумоска  – Изида Охрид ДООЕЛ
 • Тања Дејаноска – Дентал интернационал – Дејаноски
 • Елисавета Маринковска – Марсаж ДООЕЛ Скопје
 • Антоанета Петровска – Мегасофт ПЛУС Битола
 • Станка Мартиновска – Мани консалтинг Скопје
 • Весна Апостолоска – Мали нешта Скопје
 • Валентина Ѓорѓиева – Претприемачка, членка на Здружението на бизнис жени
 • Билјана Индова – Претприемачка – членка на Здружение на бизнис жени
 • Јелена  Равњак – Омни принт Скопје

Одговор на прашањата даваат:

 • Зорица Апостолска – Министерка без ресор задолжена за странски инвестиции
 • Сања Саздовска – Државен советник национален координатор за репродуктивно здравје во Министерство за здравство
 • Ѓултен Мустафова – Раководител на сектор за еднакви можности во Министерство за труд и социјална политика
 • Елизабета Тодорова – Раководител на одделение за претприемништво и конкурентност на МСП во Министерство за економија