1_steps-1500x430_blur

ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА и ПОРАСТ

Економски развој

Истражување и иновации

Животна средина

Општество

img2_1

Фондација за Менаџмент и индустриско истражување

КОН СИЛНА, ЗЕЛЕНА И ИНОВАТИВНА ЕКОНОМИЈА

Истражуваме и иновираме за да го поддржиме растот на економијата и општеството. Соработуваме со претпријатијата за да им помогнеме да се развиваат и да пристапат до глобалните пазари. Промовираме еко-иновации за генерирање на бизнис можности. Ја поттикнуваме социјалната кохезија во насока на економски развој и одржлив раст.

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Hiscox-Now-Offers-an-Insurance-Product-Catered-Towards-Architects-Engineers-and-Design-Professionals

Со нашите советодавни услуги и програми за претприемништво и стручна обука ги поддржуваме постојните бизниси и го поттикнуваме растот на новите бизнис.  >>>

ИСТРАЖУВАЊЕ И ИНОВАЦИИ

9c2464a5d959bb3d1f7d4316e1738b84_2Обезбедуваме услуги за поддршка на иновации и решенија за унапредено технолошко општество. Придонесуваме кон одржливиот развој преку истражување и трансфер на технологии.  >>>

ЖИВОТНА СРЕДИНА

bigstock-Modern-Office-Interior-3195044

Ја поддржуваме зелената економија преку еко-иновации, услуги од областа на животната средина, и интелигентно користење на енергијата и енергетско ефикасни производи & практики.   >>>

ОПШТЕСТВО

society_1Ја промовираме социјалната кохезија преку поттикнување на социјалното претприемништво, имплементација на иницијативи за зголемено вработување и едукација после задолжителното образование.  >>>