Enterprise Europe Network – 7ми состанок на Секторската група „Женско претприемништво“, Братислава – Словачка (16.11.2016)

Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување учествуваше на 7миот состанок на Секторската група „Женско претприемништво” (WEG) што се одржа во Словачката Бизнис Агенција на 16ти ноември 2016та година, во рамките на Годишната конференција на Enterprise Europe Network во Братислава, Словачка. Членовите на WEG заедно со гостите претставници од Генералниот директорат на Европската комисија за внатрешен пазар, индустрија, претприемништво и мали и средни претпријатија (DG Grow) и од европските платформи за промоција на женското претприемништво (WINGS, WEgate, WE CONNECT) дискутираа за новите иницијативи на Европската комисија за поддршка жените во бизнисот.

Г-динот Patrick de Smedt, заменик-шеф на оддел при DG Grow, го претстави новиот повик за пилот проекти наречен „Зголемување на учеството на жените во МСП Инструментот на Хоризонт 2020” што се очекува да биде објавен до крајот на 2016та година. Повикот со вкупен фонд од 500.000 евра има за цел да поддржи два проекти на конзорциуми составени од партнери од најмалку 4 ЕУ земји што претставува одлична можност за WEG.

На состанокот подетално беа претставени и горенаведените платформи за поддршка на женското претприемништво – Wegate од страна на г-ѓа Sandra Steinhauer од DG Grow, и WINGS  од страна на г-ѓа Sandra Meier, Универзитет за применети науки од Грац, Австрија. При тоа, беше нагласено значењето на поврзување на WEG организациите со наведените платформи, како и нивната промоција помеѓу жените претприемачи. Ова беше истакнато и од г-ѓа Miriama Letovanec Svetkovska, претседателка на Словачката платформа за женско претприемништво, која исто така даде преглед на позицијата на платформата во националниот екосистем за поддршка, нејзините активности и иницијативи, како и на т.н „Бела книга“ на добри пракси од различни земји од светот.

Членовите на WEG дискутираа за направениот напредок, го договараа новиот концепт на дејствување и активностите што треба да бидат завршени до следниот состанок на групата, вклучувајќи активности за зголемена видливост, настани за вмрежување на жените претприемачи, собирање на добри пракси, и сл. Состанокот беше заокружен со претставување на новите членови од Велика Британија, Шведска и Турција, а вмрежувањето продолжи и во текот на приемот организиран од страна на Словачката Бизнис Агенција.

УСПЕШНА ПРИКАЗНА – Постигнато стратешко партнерство за пристап до европските истражувачки програми со поддршка на Enterprise Europe Network

ИКТ секторот е еден од главните контрибутори кон иновациите и растот како на македонската така и на севкупната европска економија. Но воедно овој сектор се соочува и со низа предизвици, вклучувајќи ја и потребата за интензивирање на развојно-истражувачките активности на компаниите.

Една од компаниите во Македонија која своето работење и конкурентска предност ги заснова токму на развој на иновативна решенија е 4Virtus, компанија развивач на софтвер со експертиза во областа на веб решенија, мобилни апликации, „Интернет на нештата” решенија и дигитални маркетинг услуги. 4Virtus со добиени повеќе интернационални награди и признанија изминатите години, веќе се етаблира како пример за иновативна и успешна ИТ компанија во Македонија. Заради понатамошно искористување на иновативниот потенцијал и зголемување на активностите на странски пазари, 4Virtus е ценет клиент на Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување, една од 600те членки на најголемата мрежа за поддршка на МСП присутна во 66 земји – Enterprise Europe Network (http://een.ec.europa.eu/).

„Ние им помагаме на МСП при комерцијализацијата на нивните иновативни решенија преку советодавни услуги, барање на странски партнери и пристап до програми за истражување и развој” – објаснува Александар Филипоски од Enterprise Europe Network во Македонија. На клиентите на мрежата им се нудат бројни услуги за поддршка вклучувајќи асистенција за учество во ЕУ проекти, посредување при наоѓање на странски деловни партнери за бизнис соработка, трансфер на технологии и истражувачки проекти, како и организирање на едукативни и б2б настани.

4Virtus со поддршка на мрежата во октомври 2015 година зеде учество на Брокерскиот настан SICILY4EXPO во Милано, Италија каде што оствари бројни средби со компании од различни делови на Европа. Една од компаниите беше и PFM SRL, италијанска компанија што делува на полето на е-учење, технологии за управување на знаење и семантички веб сервиси. Нивната средба во рамките на настанот беше само почеток на она што денес израсна во стратешко партнерство за пристап до европските фондови наменети за истражување и развој на МСП. Без претходно искуство во дадената област, 4Virtus побара од италијанската компанија да го предводи процесот за подготовка на проект, вклучувајќи и креирање на тим на соработници, а со кој заедно аплицираа во рамки на МСП Инструментот како дел од Хоризонт 2020, најголемата програма за поддршка на истражувањето и развојот во Европа.

„Благодарени на Enterprise Europe Network добивме можност да најдеме нов стратешки партнер кој ни отвори нови хоризонти во работењето. Претходно не размислувавме и не бевме целосно свесни за можностите за пристап до нови меѓународни пазари со поддршка на програмите на ЕУ”, изјави Игор Христов, основач и директор на 4Virtus.