Преку стимулирање на иновациите до подобро искористување на европските програми за финансирање

Вчера (среда), 7-ми февруари 2018 година, со почеток во 12:00 часот во хотелот „Холидеј Ин“ во Скопје се одржа промотивна конференција која го означи почетокот на проектот „Подобрување на конкурентноста на малите и средни претпријатија преку развој на капацитети за иновации“.

Имплементацијата на проектот започна во декември минатата година и ќе трае до јуни 2019. Проектниот конзорциум кој ги спроверува активностите е составен од партнерските организации Фондација за Претприемачки сервис за млади, Фондација за Менаџмент и индустриско истражување и АРК Фонд (Applied Research and Communications Fund – ARC Fund) од Бугарија.

Александар Филипоски од Фондацијата за Претприемачки сервис за млади, кој е и проект менаџер, истакна дека проектот се стреми да придонесе кон креирање на силна иновациска клима во државата преку промовирање на концептот на иновативни бизниси. Преку пакетот алатки понуден во рамки на проектот ќе се подобри конкурентноста на малите и средни претпријатија и ќе се стимулираат нивните капацитети за преземање и реализација на иновациски проекти. Ќе бидат креирани:

 • Онлајн курс за иновациски менаџмент со материјали за учење и мултимедија елементи;
 • Водич со основни алатки за поддршка на иновации кај малите и средни претпријатија;
 • Водич со можности за финансирање на иновации кај малите и средни претпријатија
 • Прва мобилна апликација која ќе ги информира компаниите за понудата и побарувачка на иновативни технологии на светско ниво и олеснет трансфер на иновативни технологии;

Проектот ќе вклучи и градење на капацитетите за иновации и пристап до финансии:

 • Пилотирање на онлајн курсот за иновациски менаџмент со 30 компании, студенти и бизнис консултанти;
 • Дводневна обука за европската програма Хоризонт 2020 за 25 компании;
 • Тридневна обука за инструментот за мали и средни претпријатија (МСП Инструмент) за 15 компании;
 • Обуки за заштита на интелектуална сопственост;
 • Промоција на „ИноЛаб“ каде студенти ќе можат да работат на иновативни проекти.

Како дел од проектот ќе бидат спроведени и:

 • Национална медиумска кампања за промовирање на иновациската дејност;
 • Национална награда за најдобрите иновативни компании “Innovation Enterprise Award”.

За време на промотивната конференција се обрати и претставничката од партнерот од Р. Бугарија, г-а Даниела Чонкова од АРК Фонд (Applied Research and Communications Fund – ARC Fund), која сподели добри практики во развојот на иновациите во нивната земја како земја-членка на Европската унија, со посебен фокус на националната награда Innovative Enterprise of the Year кои тие ја доделуваат 13 години по ред, под покровителство на претседателот, на најуспешните иновативни компании од целата држава, во различни сектори.

Преку соработка, добрите практики во форма на методологија, откривање, промоција и стимулирање на иновативните компании, ќе се применат и во нашата земја, прилагодени на локалната ситуација и потребите на домашните мали и средни претпријатија.

 

Проектот е финансиран од Европската унија, во рамки на програмата ИПА за јакнење на конкурентноста на националната економија.

 

 

Сите заинтересирани може да најдат информации за активностите во рамки на проектот „Подобрување на конкурентноста на малите и средни претпријатија преку развој на капацитети за иновации“, на веб страницата: www.yes.org.mk

Галерија:

 

За повеќе информации:

Проект менаџер: Александар Филипоски, aleksandar.filiposki@yes.org.mk, 02 3108 891

Контакт лице: Оливера Аритоноска, olivera.aritonoska@yes.org.mk, 076 403 999

 

 

ЗАПОЧНА НОВИОТ ПРОЕКТ ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО (WE-CONTRIBUTE)

На 6-ти февруари 2018 (вторник), во Хотел Порта во Скопје со почеток од 13 часот, се обележа почетокот на проектот „Јакнење на придонесот и ефикасноста на граѓанските организации од женското претприемништво кон ЕУ интегративните реформи во областа на економската политика (We-Contribute).

На настанот земаа присуство околу 85 учесници вклучувајќи и  релевантни претставници од владиниот и граѓанскиот сектор.  Проектниот менаџер од МИР Фондација, г-ѓа Емилија Андонова ја отвори оваа конференција со презентирање на планираната богата проектна програма. Истата вклучува:

 • Обуки, советување, менторски сесии, онлајн курсеви за развој на вештини
 • Формирање на првиот Национален совет за женско претприемништво
 • Креирање на web-портал за информации поврзани со женско претприемништво
 • Снимање видео со жени претприемачи
 • Водич за граѓански организации и промотивни брошури

Г-ѓа Валентина Дисоска од Здружение на бизнис жени зборуваше за важноста на проектот за развојот на женското претприемништво и очекувани резултати, додека пак Г-ѓа Мери Ен Рукавина Ципетиќ од GTF – Иницијатива за одржлив раст ги презентираше политиките за женско претприемништво и улогата на граѓанскиот сектор во Република Хрватска.

Сите овие активности ќе бидат распоредени во периодот што следува, заклучно до декември 2018, а сите заинтересирани ќе може да ги најдат релевантните информации на оваа веб- страна.

 

Проектот „Јакнење на придонесот и ефикасноста на граѓанските организации од женското претприемништво кон ЕУ интегративните реформи во областа на економската политика (We-Contribute)“ е финансиран од Европската унија, а ќе биде имплементиран од страна на Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување во партнерство со Здружението на бизнис жени и ГТФ Иницијативата за одржлив раст од Хрватска

Галерија: