Барање за прибирање на понуди за набавка на услуга – ангажирање на обучувач на тема „Мониторинг и евалуација на политики”

Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување има потреба од ангажирање на:

• 1 (еден) обучувач за еднодневна обука на тема „Мониторинг и евалуација на политики” со следните индикативни предлог под-теми:

  • Што претставува мониторинг и евалуацијата на политиките
  • Цел на мониторингот и евалуацијата (унапредување на квалитет, процес на ефективно учење, известување, застапување и слично)
  •  Методи и алатки за мониторинг и евалуација на политики
  • Излези и импакт од мониторингот и евалуацијата на политики

Во прилог е барањето за прибирање на понуди за набавка на услуга – ангажирање на обучувачи за одбрани теми од Поглавје 20: Претпријатија и индустриска политика.

Краен рок за доставување на понудите е понеделник, 12.03.2018 година до 16:00 часот. Понудите што ќе пристигнат по наведениот рок, како и оние што не се изработени според пропозициите на барањето, нема да бидат земени предвид.

Понудите се доставуваат по електронски пат на gabriela@mir.org.mk со назнака за која обука се аплицира. Сите дополнителни појаснувања може да се добијат на писмено на наведената е-пошта.

Барање за обучувач_YESN+

Enterprise Europe Network – преку локална соработка до нови бизнис партнерств

 

 

 

Enterprise Europe Network во Македонија ја реализира својата мисија за поддршка на иновативноста и интернационализацијата на македонските МСП во тесна соработка со бројни локални чинители од претприемачкиот еко-систем. Преку различните механизми за локална соработка и партнерство, реализирана е поддршка на бројни македонски компании, особено на полето на настап на странски пазари и поврзување со партнери за долгорочна и вносна соработка.

Во таа насока, македонската мрежа соработува и со Стопанската комора на Македонија Турција, особено при организирањето на настапот на нашите компании на традиционалниот саемски настан Match4Industry Business Matching што години наназад се одржува во Коџаели, Турција. На настанот во 2017 година учествуваа шест македонски компании кои имаа можност да се презентираат пред бројните компании-излагачи и да остварат директни б2б средби. Како резултат на ова вмрежување, македонските компании потпишаа неколку договори за соработка со странски деловни партнери, а коишто ќе придонесат кон нивниот раст и развој. И на овогодинешниот настан во Турција се очекува учество на делегација од македонски компании заинтересирани за пристап до нови пазари или до нови производи и услуги за проширување на нивното портфолио и зајакнување на позицијата на постоечките пазари.

Enterprise Europe Network во Македонија, исто така, соработува и со Здружението на бизнис жени, заедно помагајќи им на македонските жени претприемачи да го зголемат своето интернационално работење. Како резултат на договорот за локална соработка, потпишани се неколку договори за партнерство на македонското здружение со слични организации од регионот и Европа, а остварена е и деловна соработка помеѓу македонските претприемачки и партнери од странство.

Мрежата ќе продолжи да соработува со локалните партнери и во следниот период. Предвидени се заеднички иницијативи и со Текстилниот кластер, со Македонската асоцијација на метална и електро индустрија, како и со Националната асоцијација на пронаоѓачи на Македонија. Преку заедничките активности на поддршка, се очекува вклучените компании да го унапредат своето работење, како и да ја консолидираат својата позиција на македонскиот и на странските пазари.

 

Конкурс за учество на фестивалот „Скопје креатива 2018“

 

Jавната установа Конгресен центар „Александар Македонски“, врз основа на годишната програма за работа на институцијата за 2018 година, објави Јавен повик за поддршка и промоција на предлог-проекти за реализација на Програмата за развој на креативните индустрии „7. Скопје креатива 2018 – 7 Times 2 Creativity / 7 пати до креативност“.

 

Програмата за развој на креативните индустрии „7. Скопје креатива 2018” треба да обезбеди промоција на вредности, производи и услуги од областа на креативните индустрии, како што се: дизајн (проект дизајн/ индустриски дизајн, графички, моден, мебел дизајн … (применети и функционални креации), визуелни уметности, културни локации, нови медии, креативно-едукативни услуги; изведбени уметности, аудио-визуелени уметности, традиционални културни изразувања, издавачки и печатени медии со акцент на применливото.

На конкурсот може да учествуваат правни лица регистрирани за вршење дејност од областа на културата и позитивната законска регулатива во Република Македонија и физички лица, кои делуваат во рамките на следните дејности: дизајн (продукт, графички, моден дизајн …); архитектура/ентериер; занаети; филм, ТВ, видео, радио, фотографија; ИТ-сектор, дизајн на софтвери, компјутерски услуги; издаваштво; музеи, галерии, библиотеки; огласување, маркетинг и друго.

На конкурсот се повикуваат учесници кои ќе аплицираат за целосна или делумна продукциска/финансиска поддршка, но и учесници кои не бараат никакви финансиски средства, а се пријавуваат за фестивалски настап со конкретен проект/активност.

За условите на финансирање, критериумите за учество и начинот на аплицирање заинтересираните кандидати, потребно е да ја преземат пријавата од официјалната веб-страна на „Скопје креатива“, истата во целост да ја пополнат, потпишат и заверат со печат (за правни лица); за физички лица -пријавата да ја пополнат и потпишат.

Конкурсот трае од 01.03.2018 до 21.03.2018.

Пријавите треба да се достават во адресирано плико до Ј.У. Конгресен центар „Александар Македонски“ (Универзална сала, Скопје), по пошта на адреса: бул. „Партизански одреди“ б.б. или лично во Архивата на Ј.У. Конгресен центар „Александар Македонски“ (Универзална сала, Скопје), најдоцна до 15 часот на последниот ден од завршувањето на КОНКУРСОТ (со назнака на пликото: За 7. Скопје креатива 2018).

Трудовите ќе ги оценува стручна Комисија.

За резултатите од Конкурсот подносителите на пријавите ќе бидат информирани во писмена форма во рок од петнаесет дена по истекувањето на конкурсот, поточно по донесувањето на одлуката за избор на најповолни понуди. Пријавите со непотполни податоци, како и тие кои нема да бидат доставени во наведениот рок, нема да бидат разгледани.

Дополнителни информации и појаснувања може да се добијат на имејл: info@kongresencentaram.mkskopjekreativa15@gmail.com.

Пријава на следниот линк: http://skopjekreativa.mk/index.php/mk/2018/02/28/5549/

 

Повик за набавка на услуга: ангажирање на обучувачи за одбрани теми од Поглавје 20

 

Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување во рамки на проектот „Јакнење на капацитетите и механизмите за поддршка на реформскиот процес на Поглавје 20 (YESNetwork+)”, објавува повик за набавка на услуга: ангажирање на обучувачи за одбрани теми од Поглавје 20: Претпријатија и индустриска политика

Повеќе детали во документот во прилог:  Барање за обучувачи_YESN+

 

Краен рок за доставување на понудите е понеделник, 12.03.2018 година до 16:00 часот. Понудите се доставуваат по електронски пат на gabriela@mir.org.mk со назнака за која обука се аплицира.

 

 

Проектот е финансиран од Европската Унија во рамките на ИПА програмата за поддршка на граѓанското општество и медиумите 2015 година.