ПОВИК ЗА ОБУКИ ЗА ПРЕТСТАВНИЦИ ОД ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување во партнерство со Здружението на бизнис жени и ГТФ Иницијативата за одржлив раст од Хрватска ќе спроведуваат обуки за 30 граѓански организации. Обуките се дел од проектот „Јакнење на придонесот и ефикасноста на граѓанските организации од женското претприемништво кон ЕУ интегративните реформи во областа на економската политика (We-Contribute)“.

Овие обуки имаат за цел да придонесат кон унапредувањето на капацитетите на граѓанските организации во опфатени области. Ќе бидат спроведени две еднодневни обуки на наведени теми за 30 учесници по обука, претставници на граѓански организации.

Секоја граѓанска организација може да пријави учесници за двете обуки кои ќе се одржуваат на следните дати:

 • Еднодневна обука на тема: Придонес во развојот и следењето на спроведувањето на јавната политика на 01.10.2018 година

Цел на обуката:

Учесниците да се запознаат со основните теоретски концепти и алатки за креирање политики. Во зависност од претходното искуство и стекнатото знаење, очекувањата и потребите на учесниците, обуката ќе им овозможи на учесниците да се запознаат со дефиницијата на јавни политики, актерите и инструментите на креирање политики како и циклусот на креирање политики. Во таа смисла ќе се стекнат знаења и вештини за вклучување на граѓански организации и бизнисот во циклусот на креирање политики преку анализа на политиките и застапување на политички решенија за промена на јавните политики.

 • Еднодневна обука на тема: Развој на родово сензитивни политики вклучувајќи родово сензитивно буџетирање на 30.10.2018 година

Цел на обуката:

Учесниците да се запознаат со основните теоретски концепти и алатки за воведување родова перспектива во јавните политики и буџети. Во зависност од претходното искуство и стекнатото знаење, очекувањата и потребите на учесниците, обуката ќе им овозможи на учесниците да се запознаат со основите на родовата рамноправност, влијанието на јавните политики врз родовата рамноправност и начините да се работи на постигнување и промовирање на родовата рамноправност преку јавните политики и буџети, на централно и на локално ниво. Преку практични примери и интерактивна дискусија меѓу обучувачките и учесниците ќе се работи на утврдување на конкретни насоки и начини како граѓанските организации може да влијаат процесот на буџетирање да стане родово одговорен, за да одговори на потребите и на мажите и на жените.

Начин на пријавување:

Секој заинтересиран/а кандидат/ка потребно е да се пријави за обуката преку пополнување на формуларот на следниот линк: https://goo.gl/forms/3jaurEE56nYasDTS2

Рок за пријавување:

Рокот за пополнување на формуларот е 28.09.2018 година (петок) до 12:00 часот.

 

 

Одржана тркалезна маса на тема Можност за претприемништво, мерки и програми за поддршка?

 

На 18-ти септември 2018 (вторник), во Опера Хаус Хотел во Скопје со почеток од 13 часот, беше одржана тркалезна маса на тема Можност за претприемништво, мерки и програми за поддршка? дел од проектот „Јакнење на придонесот и ефикасноста на граѓанските организации од женското претприемништво кон ЕУ интегративните реформи во областа на економската политика (We-Contribute).

На настанот земаа присуство над 30 учесници, претставници од владиниот и граѓанскиот сектор. Проектниот менаџер од Фондација за менаџмент и индустриско истражување, г-ѓа Емилија Андонова ја отвори оваа конференција со презентирање на реализираните активности дел од овој проект како и презентирајќи ги можностите за вклучување во проектната програма. Преку обуки, советување, менторски сесии, онлајн курсеви за развој на вештини, вклучување во активностите на Национален совет за женско претприемништво, користење на web-портал за информации поврзани со женско претприемништво како и водич за граѓански организации и промотивни брошури сите заинтересирани ќе имаат можност да се информираат, едуцираат и вклучат.

Г-ѓа Валентина Дисоска од Здружение на бизнис жени зборуваше за важноста на проектот за развојот на женското претприемништво како и чекорите кои се направени на оваа тема за подобрување на можностите за жените претприемачи. Г-ѓа Драгица Јерков надворешен експерт од Хрватска ги презентираше проблемите со кои се соочуваат жените претприемачи во Хрватска и искуството кое го поминале за да можат да направат значителни чекори кон подобрување на животот, можностите и програмите за поддршка на жените претприемачи. Потенцирајќи дека општеството и жените претприемачи потребно е да работат заедно помагајќи си еден на друг во остварување на своите цели. Г-ѓа Мери Ен Рукавина Ципетиќ од ГТФ – Иницијатива за одржлив раст од Хрватска ги презентираше гледиштата на оваа тема од Регионални, Европски и светски рамки посочувајќи на фактот дека промените се видливи само доколку се работи заеднички со сите релевантни фактори и институции во државата и доколку се отвораат нови можности и мерки постојано согледувајќи ги потребите на жените претприемачи.

Сите заинтересирани ќе може да ги најдат релевантните информации на веб порталот: http://www.wecontribute.mk

Проектот се имплементиран од страна на Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување во партнерство со Здружението на бизнис жени и ГТФ Иницијативата за одржлив раст од Хрватска.

 

 

Тркалезна маса на тема: „Можност за претприемништво, мерки и програми за поддршка?“

На 18-ти септември 2018 (вторник), во Опера Хаус Хотел во Скопје со почеток од 12:30 часот, ќе се одржи настан на тема „Можност за претприемништво, мерки и програми за поддршка?“. Настанот е дел од проектот „Јакнење на придонесот и ефикасноста на граѓанските организации од женското претприемништво кон ЕУ интегративните реформи во областа на економската политика (We-Contribute)“. Проектот e имплементиран од страна на Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување во партнерство со Здружението на бизнис жени и ГТФ Иницијативата за одржлив раст од Хрватска.

На настанот ќе бидат споделени искуства на оваа тема од надворешен експерт од Хрватска, ќе бидат презентирани согледувањата на оваа тема според регионални, европски и светски движења од страна на претставник од Хрватска со долгогодишни истражувања на оваа тема како и објаснети можностите за претприемништво, мерките и програмите за поддршка на претприемништво.

Преку овој настан ќе се поттикне дискусија помеѓу присутните претставници од различни институции и организации кои се битни за претприемништво како и заклучоци за подобрување на овие тематики кои ќе бидат споделени до пошироката јавност.

Агендата на настанот е следна:

 Време  Активност
12:30 – 13:00 Регистрација на учесниците
13:00 – 13:10 Отворање и воведно обраќање од проектниот тим
13:10 – 13:25 Споделување на искуства
Г-ѓа Драгица Јерков, надворешен експерт од Хрватска
13:25 – 13:40 Регионални, Европски и светски движења
Г-ѓа Мери Ен Рукавина Ципетиќ, ГТФ – Иницијатива за одржлив раст од Хрватска
13:40 -14:20 Дискусија помеѓу претставници од засегнати страни и институции/организации кои работат на поддржување на претприемништво
14:20 Коктел

Сите заинтересирани своето присуство може да го пријават со пополнување на формуларот на следниот линк: https://goo.gl/forms/G9NWmdo6InEUAOJn1

Релевантните информации за овој проект може да ги најдете на  веб порталот: http://www.wecontribute.mk

КОНФЕРЕНЦИЈА – ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ВО МАКЕДОНИЈА: ПРЕДИЗВИК ИЛИ РЕАЛНОСТ

Ни претставува чест и големо задоволство официјално да го најавиме одржувањето на претстојната конференција „Дигитална трансформација во Македонија: предизвик или реалност, коja ќе се одржи на 27.09.2018 (четврток), во хотел Александар Палас, Скопје, со почеток од 11:00 часот.

Конференцијата има за цел да опфати и дискутира теми и прашања од областа на:

 • Internet of things
 • Security
 • Cloud Computing

МАСИТ по петнаесетти пат традиционално ја организира својата годишна конференција, како успешен собир на сите ИКТ чинители од земјата а и регионот, и во рамки на истата предвидено е да бидат присутни околу 200 учесници вклучувајќи ги: претставници од домашните ИКТ компании и компании од сите индустрии кои користат ИКТ решенија, претставници од државни институции и Министерства, претставници на донаторската заедница, професори и претставници на универзитетите кои образуваат ИКТ кадар, медиуми и други.

Повеќе детали за темите и говорниците можете да најдете во АГЕНДАТА.

Регистрациската форма за присуство на конференцијата е достапна на следниот ЛИНК.

*Присуството на Kонференцијата е бесплатно со задолжителна претходна регистрација

За сите дополнителни прашања или потреба од дополнителни информации ви стоиме на располагање (контакт лице Елена Столеска, elena.stoleska@masit.org.mk, 075 280 507).

 

КРЕИРАН НОВ ВЕБ ПОРТАЛ „WE-CONTRIBUTE“ ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЖЕНСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО

Ни претставува задоволство да ја споделиме информацијата со вас за креирањето на веб порталот кој ќе работи во склоп на проектот  „Јакнење на придонесот и ефикасноста на граѓанските организации од женското претприемништво кон ЕУ интегративните реформи во областа на економската политика” WE-Contribute за целите на Националниот совет за женско претприемништво.

Веб порталот се наоѓа на следниот линк: https://wecontribute.mk/

На веб порталот може да најдете:

 • информации за настани и новости на членките од Советот
 • календар на настани за сите заинтересирани граѓански организации и жени претприемачи
 • дигитална библиотека со релевантни анализи
 • документи за политики
 • едукативни видеа
 • активни грантови од полето на женско претприемништво
 • информации за сите заинтересирани организации и жени претприемачи од областа на женското претприемништво.

Би ни било од големо значење доколку овој портал го користиме сите ние како наш заеднички веб портал на кој сите ќе ги споделуваме активностите и информациите од сверата на женското претприемништво. Објавувањето на информации ќе биде овозможено за сите заинтересирани кои сакаат да се промовираат.  Заинтересираните ќе имаат можност да ги достават информациите кои сакааат да бидат објавени на веб порталот и кои ќе бидат споделени до таргет групите на кои работи и овој совет.

Информациите може да содржат:

 • покана / промоција
 • партнерство/ вмрежување
 • понуда за соработка
 • ПР текст
 • фотографии
 • успешни приказни

Преку оваа активност ќе се овозможи размена на знаења, ресурси како и подигање на свеста за важноста на постоење на ефективен механизам за консултации, застапување и влијание.

Информациите може да ги доставите на следната е-маил адреса: emilija.mitevska@mir.org.mk