Eдукативни видеа за зголемувањето на конкурентноста и иновативноста на МСП

Во прилог се линкови од неколку едукативни видеа кои имаат за цел да придонесат кон зголемувањето на конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија, обезбедувајќи можности за нивна онлајн едукација на релевантни теми од областа на претприемништвото, иновациите, индустриската политика и циркуларната економија. Воедно, едукативните материјали се наменети за градење на капацитетите и на други чинители од претприемачкиот и иновацискиот екосистем, вклучувајќи граѓански организации, консултанти, обучувачи и студенти.

  1. Иновациска политика и евалуација – goo.gl/e8XCk3
  2. Мониторинг и евалуација на политики – goo.gl/fMi9Vf
  3. Методологија на истражување и креирање на документи за политики – goo.gl/Qeh5DT
  4. Паметна специјализација – goo.gl/oeCmCh
  5. Циркуларна економија – goo.gl/HEb4u
  6. Индустриска политика – goo.gl/CQV32J

 

Истите се закачени и на нашиот ресурсен центар: https://www.poglavje20eu.org/resursi/kategorija/98747/videa

Компанијата „ММ Дисоски“ како дел од програмата EEN-ScaleUP

 

ММ Дисоски, компанија за развој на софтвер и онлајн маркетинг, е дел од scale-up програмата на мрежата Enterprise Europe Network во Македонија (EEN-ScaleUP) од октомври 2017та година. Компанијата обезбедува креативни решенија од областа на веб дизајнот, мобилните и веб апликации и интернет промоцијата. Континуирано работи на развој на нови, сопствени продукти вклучувајќи едукативен софтвер и интернет пребарувач за деца, различни мобилни апликации – за преглед на дневен печат, пронаоѓање на сервисни услуги за автомобили, за онлајн маркетинг, и слично.  Како дел од програмата EEN-ScaleUP, беше направена проценка на потребите на компанијата и подготвен е акционен план за интернационализација и пристап до извори на финансирање, вклучувајќи советодавни и партнерски услуги. Компанијата учествуваше во настани за градење на капацитети што овозможија обезбедување на грант за развој на нов производ, а континуирано се работеше и на барање на партнери за олеснување на настапот на нови, странски пазари.

Enterprise Europe Network ми помогна да ги идентификувам вистинските финансиски инструменти за потребите на нашата компанија. Добивме и стручна помош за подобро дефинирање на нашиот пристап кон управувањето на интелектуалната сопственост на компанија. И најважно, мрежата ни помогна да најдеме странски партнер којшто не само ќе ни овозможи пристап до ЕУ пазарот, туку и ќе овозможи проширување на портфолиото на нашите продукти и услуги“ – изјави г-ѓа Валентина Дисоска, управител на компанијата и истакната жена претприемач.

 

Одржана тркалезна маса на тема Едукација – линк со претприемништво

На 05-ти октомври 2018 (петок), во  Хотел Порта во Скопје со почеток од 13 часот, беше одржана тркалезна маса на тема Едукација – линк со претприемништво дел од проектот „Јакнење на придонесот и ефикасноста на граѓанските организации од женското претприемништво кон ЕУ интегративните реформи во областа на економската политика (We-Contribute). Проектот се имплементиран од страна на Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување во партнерство со Здружението на бизнис жени и ГТФ Иницијативата за одржлив раст од Хрватска.

Емилија Андонова од Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување посочи дека проектот предвидува како од образованието да се дојде до претприемништво и што би ги инспирирало младите, а посебно жените претприемачи и сите кои им е потребна дополнителна едукација.

– Главната цел на проектот е да се подобри одговорот на граѓанското општество кон предизвиците за интеграција во ЕУ во областа на женското прептриемништво со тоа што ќе се обезбедат експерти, ресурси и искуства за надополнување на активностите. Проектот ќе се осврене на некои од идентификуваните предизвици и ќе придонесе за позиционирање на жените претприемачки и нивните организации како еден од клучните социјални партнери во процесите на реформи за интеграцијата во ЕУ, рече Андонова.

Нагласи дека денеска ќе бидат презентирани практики од претприемништвото во образовните институции.

Валентина Дисоска претседател на Здружението на бизнис жени посочи дека иако има голем број на жени кои завршуваат високо образование, нив, како што кажа, ги нема во процесот на вработување, а уште помалку во процесот на креирање на компании, односно во претприемништвото.

– Во принцип во Македонија едукацијата е на доста високо ниво и има голем број на кадар со високо образование, но евидентно е дека само мал дел од нив се занимаваат со претприемништво по завршувањето на образованието, а особено со женско претприемништво. Мораме образованието да го насочиме да работи на креирање на нови работни места преку претприемништво. Кај нас се уште не се препознава дека претприемништвото е една од основните насоки луѓето да се вработат и да бидат економски стабилни кога ќе излезат од едукацискиот процес. Напротив, се препознава дека треба да бидат вработени, особено во државна институција или банка. Токму затоа работиме да покажеме дека претприемништвото може да биде прв избор откога ќе се заврши образованието, потенцира Дисоска.

Многу години, додаде, се говори за воведување пракса во образованието, но неопходно е да се говори со надлежните и со компаниите за воведување на дуално образование.
– Женското претприемништо во земјава се уште не е изградено на доволно високо ниво иако имаме поддршка и разбирање од институциите. Само околу 25 до 30 отсто од бизнисите се во сопственост на жени, а особено е поразителен фактот што тие генерираат само 10 отсто од обртот и профитот. Тоа покажува дека се претежно во микро имал сегмент, а ние работиме на нивно економско јакнење, рече Дисоска.
Беа презентирани практики од претприемништво во образовните институции од страна на Професор од Економски Факултет – Моника Ангелоска – Дичовска како и споделени искуства во поглед на едукација како линкс со претприемништво од страна на Маја Лукарова – Претприемачки Сервис за Млади (ПСМ). На настанот земаа присуство над 30 учесници, претставници од владиниот и граѓанскиот сектор.

Тркалезна маса на тема Едукација – линк со претприемништво

На 05-ти октомври 2018 (петок), во  Хотел Порта во Скопје со почеток од 12:30 часот, ќе се одржи тркалезна маса на тема  „ Едукација – линк со претприемништво “. Настанот е дел од проектот „Јакнење на придонесот и ефикасноста на граѓанските организации од женското претприемништво кон ЕУ интегративните реформи во областа на економската политика (We-Contribute)“. Проектот e имплементиран од страна на Фондацијата за менаџмент и индустриско истражување во партнерство со Здружението на бизнис жени и ГТФ Иницијативата за одржлив раст од Хрватска.
На настанот ќе бидат презентирани практики од претприемништвото и образованието од Професор од Економски факултет како и споделени искуства преку едукација за претприемништво до успешни стартап приказни од претставник од Фондација Претприемачки Сервис за Млади (ПСМ).
Преку овој настан ќе се поттикне дискусија помеѓу присутните претставници од различни институции и организации кои се битни за претприемништво како и заклучоци за подобрување на овие тематики кои ќе бидат споделени до пошироката јавнос


Агендата на настанот е следна:

   
12:30 – 13:00 Регистрација на учесниците
13:00 – 13:10 Отворање и воведно обраќање од проектниот тим
13:10 – 13:25 Претприемништвото и образованието Доц. д-р Моника Ангелоска – Дичовска, Економски Факултет, Прилеп
13:25 – 13:40 Преку едукација за претприемништво до успешни стартап приказни Маја Лукарова, Фондација Претприемачки Сервис за Млади (ПСМ)
13:40 -14:20 Дискусија помеѓу претставници од засегнати страни и институции/организации кои работат на поддржување на претприемништво
14:20 Коктел