Повик за жени претприемачи заинтересирани за менторски услуги

Проектот new-MENTOR објавува повик за избор на 20 (дваесет) жени претприемачи од сите краеви на Р. Македонија кои се заинтересирани да добиваат бесплатни менторски услуги од успешни и докажани претприемачи кои ќе им ги пренесат своите искуства и вештини и ќе им помогнат поуспешно да ги надминат предизвиците во првите години од работењето.

Прилог: Апликација за жени претприемачи (менторирани)

Апликацијата да се испрати до Фондација за Менаџмент и индустриско истражување најдоцна до 10.11.2011 по електронски пат наmir@mir.org.mk или на факс 02 3092 814. Контакт телефони: 02 3077 008 и 3092 813.