Склучен договор за соработка помеѓу Стопанска комора на Македонија – Турција и Enterprise Europe Network во Македонија

На 17ти октомври 2019 година во просториите на Стопанската комора на Македонија – Турција беше потпишан договор за соработка со Enterprise Europe Network во Македонија.

Претставникот на мрежата, Александар Филипоски, ги презентираше можностите за интернационализација кои се нудат преку сервисите на мрежата и се достапни за македонски мали и средни претпријатија.

Компаниите кои беа присутни на презентацијата покажаа особен интерес за настап на странски пазари преку наоѓање партнери за соработка во земјите каде мрежата е застапена.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *