Фондација за Менаџмент и

индустриско истражување

Поптенски Фах: 776
1001 Скопје Македонија
mir@mir.org.mk
+389 2 3108 891;
http://www.mir.org.mk