Дневниот електронски тендерник – TED (Tenders Electronic Daily) е официјален извор на информирање за можностите за јавни набавки во Европската Унија, Европска економска зона и пошироко. Интернет порталот со базата на публикувани тендери се наоѓа на линкот: http://ted.europa.eu 

Со редовно следење на TED може да се добиваат навремени информации за јавни набавки, услуги и сервиси на кои може и компаниите да аплицираат или да пристапат кон најразлични пазарни информации.

Заради целосно искористување на потенцијалите на TED и олеснување на тековното работење на компаниите е изработен водич. Овој водич нуди вовед за пребарување на известувања објавени на TED со цел да помогне да се постави сопствен профил на компанијата и како да се креира сервис за пребарувања и следење на  јавните тендери.

intelegentnaenregija

proverkanarizici

opstestvozasite

iprEIICM

ipr_procceed

mentor_priracnik

priracnik_newmentor

ekoloski_aspekt

upravuvanje_so_otpad

zlatnakinga_inovacii