Целта на оваа публикација е вовед во основите на правата на интелектуална сопственост и  проценка на квалитетот на законодавство поврзано со интелектуалната сопственост во Европа.

Студијата дава осврт  на  историјата на правата од интелектуална сопственост, денешниот развој и идните мерки планирани од страна на Европската комисија.

Исто така студијата содржи примери на оваа тема од секоја од државите кои учествуваат на проектот PROCEED (Бугарија, Хрватска, Данска, Грција, Италија, Латвија, Литванија, Македонија, Полска, Романија, Србија и Словенија).

proverkanarizici

intelegentnaenregija

opstestvozasite

iprEIICM

tendernik

mentor_priracnik

priracnik_newmentor

ekoloski_aspekt

upravuvanje_so_otpad

zlatnakinga_inovacii