Брошурата го презентира севкупното искуство од активностите за поддршка на развојот на женското претприемништво и претприемачкото менторство во Македонија во рамките на new-MENTOR проектот.

  Ги презентира резултатите постигнати во рамките на националната мрежа на ментори за жени претприемачи, со посебен осврт кон избраните успешни приказни, вклучувајќи изјави од страна на менторираните жени претприемачи.

  intelegentnaenregija

  proverkanarizici

  opstestvozasite

  iprEIICM

  tendernik

  ipr_procceed

  mentor_priracnik

  ekoloski_aspekt

  upravuvanje_so_otpad

  zlatnakinga_inovacii